About me

奶茶鸭TeaDuck

潇洒度过青春结果被社会毒打的骂骂咧咧成年人。

艺术家、书痴、武痴、老影迷、老二次元。

会3D建模、3D动画、MG动画、视频剪辑、电影特效、单反摄影、电视摄像、传统绘画、电子绘画、海报设计、话剧表演、拳击、摔跤、跆拳道。

欢迎联系交友。

 评论